Ugostiteljski obrt i trgovina San

vl. Miroslav Varga
Mirogojska 4, Sivica
40 317 Podturen

Obrtni registar, Obrtnica br. 20010001857
Mat. broj obrta: 90719000
OIB: 51737149358

Privredna banka Zagreb d.d.
2340009-1166004405

Kavana
Tel: 040 853 302
Fax: 040 853 315

E-mail: mvarga365@gmail.com